HVORDAN BLIVER DU FRIVILLIG HJÆLPER PÅ GODSET

Godset, musikken og fællesskabet - Bliv frivillig på Godset - om Godset og Rock 'In House
Foreningen Rock´ In House (RIH) er den største musikarrangerende forening på Godset med over 100 koncerter om året. Godset er en kommunal kulturinstitution prioriteret til den rytmiske musik, og udover fremragende faciliteter til koncerter, så råder huset også over øvelokaler og foreningslokaler.

Foreningen Rock´ In House har en række aftaler med Kolding Kommune som gør, at bestyrelse og du som frivillig kan beskæftige sig med det der handler om selve koncertdelen på Godset.
Godsets ramme og medarbejdere arbejder således for så optimale vilkår for foreningslivet som muligt og det er gennem et tæt og tillidsbåret samarbejde gennem mange år, at Godset er blevet landskendt som et af de bedste spillesteder herhjemme. Det skyldes samarbejde, men det skyldes også den helt særlige værdi og varme du som frivillig bidrager med.

Foreningens mål er at levere optimale oplevelser for artist og koncertgæster, dette gøres ved hjælp af frivillige som er der, fordi de brænder for Godset, musikken og for fællesskabet.

Lige nu søger vi mest frivillige der kan hjælpe os med Load In & Out.

- en typisk vagt er fra kl. 15:00 - til 17:00 og igen fra 21:00 til slut, hvor man hjælper os med at læsse og losse musikernes udstyr. 
-  Er det tungt arbejde? Det kan det være, men meget er på hjul - det hjælper hvis man er lidt robust.

Skal du være med i vores fantastiske frivillige korps så meld dig på nedenstående link :-) 

 

Forventninger

Som frivillig hjælper på Godset er du i praksis frivillig i foreningen Rock’ In House (RIH), og det vil hovedsageligt være vores koncerter, du hjælper til ved. Men da vi samarbejder med andre foreninger i byen, kan du derfor også blive tilbudt at hjælpe til ved andre arrangementer, det kan f.eks. FOF foredrag, Kolding Teaterforenings forestillinger, MusikKolding arrangementer, etc.

Vi er i gennemsnitlig ca. 130 aktive frivillige i alle aldre (+18 år), brancher og sociale lag, og vi lægger stor vægt på at der skal være plads til alle.

Fællesskabet er en meget stor del af at være Crew, og det er vigtigt for os, at alle trives og bidrager til både fællesskab og arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne kører i rotation, og du kan ikke forvente altid at få det, du helst vil have.

For at vi kan bemande alle poster og gennemføre alle arrangementer har vi brug for hjælpere, der kan bemande en bar, men også hjælpe med stoleopsætning, oprydning, sætte hegn op samt hjælp til at slæbe gear ind. Vi mener, der bør være plads til forskelle, og vi har også et par pladser med skånehensyn, men disse er desværre begrænsede, og vil blive ledige i takt med, at pladserne bliver fri ved naturlig afgang.

Funktioner:

 • Bar
 • Dør – billetsalg og billetscanning
 • Garderobe
 • Runner – opfyldning af bar og fustageskift
 • Cater – servicering af bandet i backstage
 • Load in/out – bære gear ind/ud, klargøring af scene, sceneskift mv. fra artisten ankommer til bilen igen er pakket
 • Hegn – bemanding af hegn ved store koncerter

 Vores forventninger til dig:

 • Du som minimum kan tage 4 vagter af op til 8 timers varighed, nogle gange flere timer på ½ år, og at du er klar til at tage en ekstra tørn, hvis det bliver nødvendigt.
  (Opnår man ikke 4 vagter på ½ år, er vi nødt til at stoppe samarbejdet og overlade pladsen til en anden.)
 • Du er venlig og imødekommende, møder op til dine vagter til tiden og har en professionel tilgang
 • Du betragter Godset/Rock’in House som dit sted, og du har ansvarsfølelse overfor stedet og dine kollegaer.
 • Du overholder vores regler og retningslinjer.
 • Du er villig til at arbejde på den tildelte ‘station’ og derudover hjælpe, hvor du kan.
 • Du deltager i personalearrangementer i det omfang, det er muligt for dig. 1 gang årligt er der Crewinfo møde, hvor der er mødepligt.

Hvad får du til gengæld:

 • Fællesskab i et godt, aktivt og socialt miljø
 • Fede musikalske oplevelser sammen med dine kolleger
 • Medarbejderfest efter hver sæson
 • Aftensmad og en masse hygge
Værdi ord

Eftersom det ikke altid blot er spas og løjer at være frivillig, men også en tjans der kræver engagement, vilje og ikke mindst lyst stiller vi naturligvis krav til staben af frivillige. Der afholdes møder, og vi tilstræber en god dialog, kommunikation og udvikling for den enkelte.

Derfor er det også vigtigt, at alle frivillige uanset baggrunde og overbevisninger, arbejder med de samme mål. 
Det er vigtigt at man som frivillig er udadvendt og arbejdsom og samtidig har et godt forhold til sine medmennesker og ikke mindst spillestedet Godset.

Til formålet har vi lavet en række fælles værdier, som vi alle arbejder ud fra:

VÆRTSSKAB

 • Vi udviser respekt for publikum og kunstner
 • Vi leverer kvalitet i vores vagter
 • Vi tilføjer noget ekstra til publikums koncertoplevelse

ANSVARLIGHED

 • Vi tager initiativ
 • Vi tager beslutninger i nuet
 • Vi håndterer konflikter, mens de er aktuelle

TEAM-ÅND

 • Vi passer på hinanden
 • Vi hjælper hinanden færdige
 • Vi behandler hinanden med respekt
 • Vi accepterer hinanden
Venteliste

Vi er så heldige at vores frivillige hjælpere har lang anciennitet. Vi indkalder først nye frivillige når nogle stopper. Derfor har vi også lige pt. et længere venteliste - men skriv dig endelig op. 

Vi sletter ansøgninger der har ligget i mere end 12 måneder, så hvis du ikke er blevet kontaktet, så fortvivl ikke, send gerne en ansøgning igen, så kan det være vi kontakter dig når vi mangler frivillige.

Vil du hellere være frivillig hos jazzforeningen - Jazz6000 kan du kontakte foreningen ved at klikke på følgende link; Jazz6000

Du kan også blive frivillig i MusikKolding her kan du kontakte Sabien via følgende link; MusikKolding 

Vi glæder os til at se dig!

 


 

Kan du se dig selv som frivillig?