LMS - Levende Musik i Skolen

Levende Musik i Skolen er et nationalt kompetencecenter for koncerter og læring. Deres skolekoncerter byder eleverne i de danske skoler på musikalsk mangfoldighed, kvalitet, relevans og skaber det levende møde, som kan åbne for nye erkendelser, samle, danne, lære, inspirere og udvikle.

Statens Kunstfond og en bred vifte af statsstøttede musikinstitutioner er fast besluttede på, at alle danske børn skal opleve en god koncert mindst én gang om året. Derfor samarbejdes der med skoler over hele landet for at nå ud til alle.

Den stort anlagte nationale indsats har fået navnet "Koncertløftet". Det har den af to årsager:
1. Der er tale om et løfte om at formidle fantastiske musikoplevelser til alle
2. Koncerterne giver naturligvis børnene et musikalsk løft.

Musik skaber relationer, fællesskab og nærhed og bringer os dermed tættere på hinanden. Desuden giver professionelle koncertoplevelser i regi af skolerne inspiration og motivation til at bruge musikkens rum, da de demonstrerer, hvordan man kan tilføre en kunstnerisk dimension til læringsrummet i skolen. På den måde er de med til at nuancere oplevelser, udtryk og læring, ligesom de medvirker til øget trivsel blandet børnene.

De mange partnere bag "Koncertløftet" er med til at sikre den højeste kvalitet og at der præsenteres en imponerede bredde af musikalske udtryksformer.

 

Godset er en af samarbejdspartnerne til Levende Musik i Skolen og er med til at afholde skolekoncerter på Godset. LMS-koncerterne foregår typisk ude på skolerne, men nogle gange kommer der en skole eller to forbi og oplever en koncert i de almindelige rammer.

Du kan læse mere om hele LMS-konceptet på Levende Musik i Skolens hjemmesiden.