LEJ GODSET

Nedenfor kan du læse mere om mulighederne. Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Godsets arrangementskoordinator Jacob Holst på mail.

Hvem kan leje Godset og hvad koster det?

Mulighed 1:

Foreninger, læs her:
- I er hjemmehørende i Kolding Kommune og I har et cvr nr.
- I har et ikke-kommercielt formål.
- I ønsker at afholde et arrangement med offentlig adgang på Godset.

Foreninger med hjemsted i Kolding, som har et lovligt kommunalt formål, kan leje Godset til afholdelse af musikarrangementer og andre kulturelle arrangementer (f.eks. teaterforestillinger og foredrag).

Godset kan som udgangspunkt lejes på søndage, mandage, tirsdage og onsdage.

I skal selv planlægge og afvikle arrangementet. Godset vejleder jer om brugen af huset, men I skal selv stille med bemanding, engagere evt. artister, samt stå som juridisk ansvarlig arrangør.

Takster:
- Foreningsdrevne musikarrangementer – leje af østfløj, kr. 865,00 pr. dag
- Foreningsdrevne andre arrangementer – leje af østfløj, kr. 1.250,00 pr. dag 
- Institutionsleje af østfløj – kr. 2.150,00 for en halv dag (0 – 6 timer)
- Institutionsleje af østfløj – kr. 4.300,00 for en hel dag (0 – 12 timer)

 

Mulighed 2:

I er et firma eller en anden organisation med et kommercielt formål, der ønsker at afholde et arrangement på Godset, læs her:
Ledige søndage, mandag, tirsdage og onsdage som vurderes at være overkapacitet kan lejes ud til kommercielle aktører.

I skal selv planlægge og afvikle arrangementet. Godset vejleder jer om brugen af huset, men I skal selv stille med bemanding, engagere artister og stå som juridisk ansvarlig arrangør. Godset rådgiver og sparrer rigtig gerne.

Taksten er 13.110,- der kun indbefatter leje. se takst (hustek./rengøring) Evt. andre ydelser skal I selv stå for eller de kan i noget omfang tilkøbes af Godset.

 

Generelt:

Foreningen Rock’In House er forpagter af baren. Alt salg af drikkevarer skal ske gennem baren. Godset må ikke anvendes til private, selskabelige sammenkomster (bryllupper, fødselsdage m.m.).

Godset kan nægte at give tilladelse til afholdelse af arrangementer, der strider mod husets interesser.

 

Øvrige tilkøb / takster:

Fejlbetjening af alarmer/udløsning af alarm:
- Udløsning af brandalarm f.eks ved start af røgmaskine uden godkendelse fra hustekniker: Den til enhvertid
   gældende takst ved Falck (pristalsreguleres af Falck)
- Fejlbetjening af kontrol/adgangssystem (tilkald/vægterbesøg): kr. 665,00 pr. tilkald (pristalsreguleres)

Lydmand/Lysmand:
- Hvis I skal bruge lyd/lysanlæg og ikke selv kan stille med kvalificeret tekniker, hjælper Godset gerne med
  kontakt til lydmand.

Tilkøb af lydmand formidlet af Godset: takst jf. gældende tarif (Dansk Musiker Forbund). Prisen er 2.319,67 primo 2024.

Hustekniker:
- Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – A-takst (10-15 timer) – kr. 3.193,00
- Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – B-takst (0 – 10 timer) – kr. 2.300,00
- Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – C-takst (låse op/i) – kr. 635,00

Bord-/stoleopsætning:
- Hvis I ikke selv ønsker at sætte borde/stole op og pakke dem ned igen, er prisen: 2.580,00 kr. + moms.

Godset hjælper gerne med formidling til foreninger der kan løse opgaven. - ca. pris er Godset uvedkommende.

Takster på Godset 2024

Øvelokaler:
- For brugere under 18 år og over 65 år : Kr. 120,00 pr. mdr.
- For brugere over 18 år: Kr. 225,00 pr. mdr.
- For institutioner – hverdage/formiddag: Gratis
- For institutioner – hverdage/eftermiddag/aften: Kr. 690,00 pr. md.
- Fast eget øvelokale pr. måned: 4.300,00 kr.

Spillestedet (østfløj):
Foreningsdrevne musikarrangementer – leje af østfløj, kr. 865,00 pr. dag
Foreningsdrevne andre arrangementer – leje af østfløj, kr. 1.250,00 pr. dag

Institutionsleje af østfløj – kr. 2.150,00 for en halv dag (0 – 6 timer)
Institutionsleje af østfløj – kr. 4.300,00 for en hel dag (0 – 12 timer)

Kommerciel udlejning af østfløj (inkl. 1x Hustekniker samt alm. rengøring) – kr. 13.110,00*

Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – A-takst (10-15 timer) – kr. 3.193,00
Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – B-takst (0 – 10 timer) – kr. 2.300,00
Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – C-takst (låse op/i) – kr. 635,00

Tilkøb af lydmand formidlet af Godset: Takst jf. gældende tarif (Dansk Musiker Forbund). Prisen er 2.319,67 primo 2024.

Fejlbetjening af kontrol/adgangssystem (tilkald/vægterbesøg) – kr. 665,00 pr. tilkald

Togvogn / ”Loftet”:
Leje af Togvogn eller ”Loftet” – kr. 2.150,00 for en halv dag (0 – 6 timer)
Leje af Togvogn eller ”Loftet” – kr. 4.300,00 for en hel dag (0 – 12 timer)

 

*
Arrangementet skal være foreneligt med Godsets drift, hvilket bl.a. betyder, at arrangementet skal være etisk og driftsmæssigt foreneligt med institutionens formål og de primære brugeres behov.

Der kan IKKE udlånes/lejes lokaler til brug for private selskabelige arrangementer

Ud over taksten må der påregnes udgifter til yderligere bemanding, diverse forbrug m.v. afhængig af arrangementets type.

 

Bemærk:
Samtlige takster pristalsreguleres hvert år med effekt fra 1. januar.
Al udleje sker jf. Godsets regler og instruktioner.