Takster på Godset 2023

Takster der vedrører brug af Godset 2023

Øvelokaler:

For brugere under 18 år kr. 110,00 pr. mdr.

For brugere over 18 år  kr. 225,00 pr. mdr.

For institutioner – hverdage/formiddag: gratis

For institutioner – hverdage/eftermiddag/aften: kr. 644,00 pr. md.
Fast eget øvelokale pr. måned: 4.000 kr.

 

 

Spillestedet: (østfløj):

Foreningsdrevne musikarrangementer – leje af østfløj, kr. 803,00 pr. dag

Foreningsdrevne andre arrangementer – leje af østfløj, kr. 1.164,00 pr. dag

 

Institutionsleje af østfløj – kr. 2.000,00 for en halv dag (0 – 6 timer)

Institutionsleje af østfløj – kr. 4.000,00 for en hel dag (0 – 12 timer)

 

Kommerciel udlejning af østfløj (incl.-  1 x Hustekniker samt alm. rengøring) – kr. 12.600,00*

 

Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – A-takst (10-15 timer) – kr. 2.972,00

Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – B-takst (0 – 10 timer) – kr. 2.141,00

Tilkøb af Hustekniker (vicevært) – C-takst (låse op/i) – kr. 589,00

 

Tilkøb af lydmand formidlet af Godset: takst jf. gældende tarif (Dansk Musiker Forbund)  prisen er 2.319,67 primo 2023

 

Fejlbetjening af kontrol/adgangssystem (tilkald/vægterbesøg) – kr. 620,00 pr. tilkald

 

 

Togvogn / ”Loftet”:

Leje af Togvogn eller ”Loftet” – kr. 2.000,00 for en halv dag (0 – 6 timer)

Leje af Togvogn eller ”Loftet” – kr. 4.000,00 for en hel dag (0 – 12 timer)

 

*:

Arrangementet skal være foreneligt med Godsets drift, hvilket bl.a. betyder, at arrangementet skal
være etisk og driftsmæssigt foreneligt med institutionens formål og de primære brugeres behov.

Der kan IKKE udlåne/lejes lokaler til brug for private selskabelige arrangementer.

Ud over taksten må der påregnes udgifter til yderligere bemanding, diverse forbrug mv. afhængig af arrangementets type.

 

 

Bemærk:

Samtlige takster pristalsreguleres hvert år med effekt fra 1. januar

Al udleje sker jf. Godsets regler og instruktioner


Nice to know

#godsetkolding #nykoncertgodset


Find vej