Godset


om godset

Spillestedet blev etableret i marts måned 2001 og satte allerede dengang Kolding på landkortet over etablerede scener for rytmisk musik. Et spillested lavet efter alle kunstens regler der dermed lever op til alle de krav, der stilles til et moderne spillested. 


På Godset er der plads til 700 stående eller ca. 350 siddende publikummer og dækker således muligheden for både intime koncerter og store rockoplevelser.

Godset blev fra januar 2005-2008 og igen fra 2009-2012 -2013-2016 og fra 2017-2020, udnævnt til Regionalt spillested, hvorfor Godset sammen med de tilknyttede arrangørforeninger arbejder seriøst med den samlede musikprofil, for bl.a. på den måde at leve op de krav Det Musikfaglige Udvalg under Kunstrådet stiller til regionale spillesteder.

Udover den primære aktivitet i spillestedet, som er rytmisk musik, bliver stedet også brugt til teater, foredrag, clinics m.m. 

 

Hvem er vi?
Kulturforvaltningen på arbejde.

Godset har fire faste fuldtidsansatte medarbejdere og tre flexjobsansatte på nedsat tid. Herudover er vi så heldige løbende at have både folk i arbejdsprøvning, aktivering og praktik forløb. 

Normalt er vi ca.8-10 mennesker på Godset der arbejder med alt fra rengøring, vedligeholdelse, oprydning og klargøring til markedsføring, vedligehold af hjemmeside, til klargøring af øvelokaler,
samt booking og koordinering af de mange arrangementer.

Hertil kommer de ca. 130 frivillige der weekend efter weekend afvikler koncerterne på Godset. 

Samtidigt sidder her på Godset 1 fast medarbejder, ansat som eventkoordinator for musikforeningen MusikKolding.

Se personale her 

 

Virksomhedsplanen
Godset arbejder målrettet med virksomhedsplanen som ledelsesværktøj.


Vi forholder os hvert kvartal til de mål politikerne har sat for området samt de institutionsmål og mål jf. aftale om drift af Regionalt Spillested vi skal opfylde.

Virksomhedsplanen er samlet set en god og hurtig oversigt over Godset som institution og indeholder følgende opdeling:

• Præsentation
• Resultater og status
• Mål/handlinger
• Visioner og ønsker
• Bilag og nøgletal

Skulle du have lyst til at læse vores aktuelle virksomhedsplan for 2018, kan du her downloade et eksemplar.
Handlingsplan 2017-2020 her 

Ønsker du uddybende information eller har du spørgsmål til virksomhedsplanen eller Godset i al almindelighed, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på mail eller på tlf.: 79 79 10 60


Øvrige dokumenter

 

Årsregnskab Det Regionale Spillested Godset 2019 

Årsregnskab Det Regionale Spillested Godset 2018
Årsregnskab Det Regionale Spillested Godset 2017

 

Rammeaftale


Nice to know

#godsetkolding #nykoncertgodset


Find vej